جدا کننده مغناطیسی برای سنگ معدن سرب با ظرفیت بالا