آفریقا در حال پردازش معدنچیان طلا مذاکرات دستمزد را آغاز می کند